Kremācija

Kremācija ir apbedīšanas veids, kad dzīvnieka ķermenis tiek sadedzināts pārvēršot to pelnos. Apbedīšana zemē ir alternatīva kremācijai, bet dzīvnieka līķis sadalās ilgāk un ir riski, ka līķa indes nonāks ūdeņos, kā arī var tikt pārnēsātas bīstamas slimības. Piemēram, viena no tādām bīstamām slimībām ir Sibīrijas mēris, kas var izplatīties, piemēram, būvniecības rezultātā atrokot vecus dzīvnieku kapus. Enerģētiski apbedīšanas vietas zemē ilgi saglabā negatīvu auru, it sevišķi bezpersoniski un neaprūpēti apbedījumi. Kremācija ir veids, kā neizplatīt slimības, uguns attīra, daudz rituāli tiek veikti ar uguns palīdzību. Daudzviet pasaulē kremācija ir vienīgais legālais apbedīšanas veids cilvēkiem un dzīvniekiem.

Individuāla kremācija ar pelnu saņemšanu ir visaugstākā pateicība savam dzīvniekam par to, ka viņš bija ar Jums, kalpoja Jums. Saņemot pelnus atpakaļ, Jūs varat tos izkaisīt  dzīvnieka mīļākajās pastaigu vietās. Par godu savam mīlulim –  pelniem pa virsu var iestādīt skaistu krūmu vai koku, kas ilgi priecēs Jūsu sirdi, jo Jūs devāt augam spēku ar Jūsu dzīvnieka starpniecību. Pelnus varat glabāt speciālā konteinerī-urnā savā īpašumā. Individuālā kremācija ir visdārgākais kremācijas veids.

Kopēja kremācija ir bez pelnu saņemšanas un tā ir iespēja godam pavadīt savu mīluli pateicībā par to, ka viņš priecēja Jūs. Kopējā kremācijā vairāku saimnieku kaķi un suņi kopīgi tiek kremēti vienā reizē. Kopēju kremāciju var atļauties jebkurš savu dzīvnieku mīlošs saimnieks. Kopējie pelni tiek zināmu laiku uzglabāti krematorijā, bet pēc tam tiek apglabāti poligonos atbilstoši Latvijas likumdošanai.

Mūsu krematorijā kremētie dzīvnieki jāuzskaita, jāsver, jāiegrāmato. Mums ik gadu jāsniedz atskaites par kremētiem dzīvniekiem Valsts vides dienestam un mūs kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

Mēs garantējam, ka veicam dzīvnieka kremāciju pēc saimnieka izvēlētā veida un rocības. Mēs vienādi cienīgi izturamies pret mirušā dzīvnieka ķermeni, guldot to individuālai vai kopējai kremācijai.